• دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رهبر انقلاب

    MPs meet with Iran’s Leader

    TEHRAN, May 27 (MNA) – Iran’s Leader Ayat. Khamenei received Parliament Speaker Larijani and Majlis representatives this morning.

Photo